Plan rada konferencije

ICASUS

I Međunarodnu konferenciju o dostignućima u održivom razvoju (ICASUS) Održivi razvoj i očuvanje biodiverziteta

Cilj konferencije

 • Kroz tematske oblasti želi se definisati slijedeći cilj: uravnoteženje tri ključna faktora, tj. tri stuba održivog razvoja:
 1. održivi razvoj ekonomije
 2.  privrede
 3. tehnologije
 • Održivi razvoj društva na bazi socijalne ravnoteže i zaštite životne sredine uz racionalno raspolaganje prirodnim resursima.

Odbori konferencije

Naučni odbor

 • Predsjednik: Prof. dr Risto Kozomara (Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka, RS, BIH)
 • Potpredsjednik: Prof. dr Esad Jakupović (Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka, RS, BIH)

Organizacioni odbor

 • Predsjednik: Prof. dr Veljko Đukić (Panevropski univerzitet ,"APEIRON" Banja Luka, RS, BIH)
 • Potpredsjednik: mr. Siniša Aleksić (Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka, RS, BIH)

Anketa

Vaše mišljenje o konferenciji:

Oraganizator

Panevropski univerzitet "Apeiron"
Izlaz u svijet obrazovanja

 

 • Panevropski univerzitet „Apeiron“ bazira svoj rad na iskustvima socijalno i ekonomskih uspješnih i razvijenih zemalja u sistemu ocjenjivanja, organizaciji studija, didaktičkim metodama i nastavnim planovima i programima.
   
 • Praksa na Univerzitetu bazirana je na najboljim iskustvima i tradicijama američkih koledža i evropskih univerziteta uz primjenu principa iniciranih Bolonjskim procesom reforme evropskog visokog školstva.

Za više informacija posjetite naš sajt

Programske oblasti

Programske oblasti:

 • Održivo korišćenje prirodnih resursa
 • Zdravlje i kvalitet života
 • Civilni sektor partner u održivom razvoju
 • Indikatori održivog razvoja
 • Smanjenje siromaštva putem održivih razvojnih projekata
 • Održivi razvoj lokalnih zajednica
 • Snabdjevanje vodom i energijom
 • Održivi razvoj lokalnih zajednica
 • Poljoprivreda i održivi razvoj
 • Zaštita prirode u konceptu razvoja turizma
 • Obrazovanje kao nosilac razvoja
 • Održivi korišćenje šumskih proizvoda

Saznajte više >>

Način rada

Rad konferencije odvijaće se po redosljedu koji će biti objavljen u Programu rada na osnovu broja primljenih radova i raspoloživog vremena trajanja konferencije.
Predviđena su:

 • Plenarna predavanja (30 min.)
 • Usmena predavanja (10 min.)
 • Poster izlaganja

         

Suroganizatori

Opština Ribnik

 • Opština Ribnik se nalazi u jugozapadnom dijelu Republike Srpske i jedna je od graničnih i rubnih opština ovog dijela Republike Srpske

Saznajte više >>

Opština Mrkonjić Grad

 • Оpština Mrkonjić Grad nalazi se u jugozapadnom dijelu Republike Srpske, graniči se sa opštinama Jezero, Šipovo, Ribnik i Banja Luka

Saznajte više >>

Kontakti

Kontakt osoba:

 • Marijana Petković, dipl. jour.
  tel/fax: 00387 51 24 79 18;
  e-mail: marijana.p@apeiron-uni.eu
 • Prof dr. Veljko Đukić,
  tel: 00387 65 722 097;
  e-mail: ognjendj@gradiska.com
 • Radovan Vučenović dipl. ecc.
  tel: 0038751 247 913 
  0038765 670 364;
  e-mail: radovan.v@apeiron-uni.eu


Sa željom da ćete Vašim učešćem na Prvoj međunarodnoj konferenciji „Održivi razvoj i očuvanje biodiverziteta“ dati svoj naučni, stručni i društveni doprinos, unaprijed se zahvaljujemo.

Mogućnost sponzorstva

Kompanije čija je delatnost vezana za održivi razvoj i zaštitu životne sredine


 

 • mogu biti sponzor konferencije,
 • mogu postaviti štand i predstaviti se za šta je kotizacija 500KM ili
 • mogu održati 30-to minutnu prezentaciju svoje djelatnosti sa kotizacijom od 500KM.
   

Kotizacija

Kotizacija za skup iznosi 50€ (100 KM). Kotizacije u KM se mogu uplaćivati na žiro račun 555 007 0122 4960 28 Panevropskog univerziteta “Apeiron”, (sa naznakom “za konferenciju ICASUS”) dok gosti iz inostranstva kotizaciju mogu uplatiti po dolasku na licu mjesta.

Kotizacija obuhvata
 • akreditacioni material
 •  koktel
 •  zbornik radova
 •  sertifikat
 •  izlet