Kontakti

Kontakt osoba

Kontakt osoba: Marijana Petković,dipl.jour., tel/fax: ++387 51 24 79 18,

e-mail: marijana.p@apeiron-uni.eu

 

Sa željom da ćete Vašim učešćem na Prvoj međunarodnoj konferenciji „Održivi razvoj i očuvanje biodiverziteta“ dati svoj naučni, stručni i društveni doprinos, unaprijed se zahvaljujemo.